آموزش نحوه reset trial کردن نرم افزار های شرکت jetbrains در سیستم عامل های لینوکسی

نرم افزار های شرکت JetBrains اطلاعات license نرم افزار را در مسیر فایل های "*.key" ذخیره می‌کنند؛ با اجرای دستور زیر, تمام evaluation key ها حذف خواهد شد.

find ~ -path "*/eval/*" -name "*.key" | xargs rm -fr

نکته: دستور فوق کلیه license های مربوط به نرم افزار های JetBrains را حذف می‌کند؛ این کار, باعث حذف لایسنس های معتبر شما نیز می‌شود.

سپس فایل های زیر نیز باید حذف شوند.

find ~ -path "*/.java/.userPrefs/*" -name "prefs.xml" -print0 | xargs -0 rm -fr
find ~ -path "*/options/*" -name "other.xml" | xargs rm -fr

پیوند ها

Comments

No Comments