کوکی کوکی یا cookie یک داده کوچک است که به صورت مقدار و کلید یا key-value معمولا برای مدتی مشخص بر روی رایانه کاربر ذخیره می‌شود. داده های کوکی به راحتی قابل تغیر است, و تنها بر روی رایانه کاربر ذخ...
تکرار هر عبارت رجکس تنها ۱ کاراکتر را انتخاب می‌کند. برای اینکه میزان تکرار را در رجکس تعین از علامت های + و * و {} استفاده می‌کنم. یعنی ۱ تا بی‌نهایت یعنی صفر تا بی‌نهایت. یعنی کاراکتر می‌تواند...
گاهی چندین روش برای حل یک مسئله وجود دارد. لازم است بدانیم چگونه باید عملکرد الگوریتم های مختلف را مقایسه کنیم و بهترین آنهارا برای حل مشکل انتخاب کنیم. اغلب هنگام برسی الگوریتم بیشتر از همه به پیچ...
رمز نگاری کلید عمومی یا کلید نامتقارن به انگلیسی Asymetric نوعی از رمز نگاری است که در آن برای رمز کردن اعداد از ۲ کلید به نام های کلید عمومی و خصوصی استفاده می‌کنیم. پیام های رمز شده با یک کلید فق...
برسی بخش های مختلف رم و پردازنده و شرح پروسه سگمنت کردن و تاریخچه آن و انواع سگمنت مثل هیپ و داده و پشته و غیره.
در زمان پیامبر ص اذان دارای عبارت اَشهَدُ اَنَّ عَلیّا وَلیُّ الله نبوده یعنی شهادت به ولایت علی ع هیچ گاه جزء اذان و اقامه نبوده و نیست, ولی بعضی شیعیان متعصب آنرا نا آگاهانه یا آگاهانه به عنوان ی...
لیستی از تند ترین و قاطعانه ترین خطبه های حضرت علی ع | خطبه ۳ - خطبه ۴ - خطبه ۱۳ - خطبه ۱۴ - خطبه ۱۶ - خطبه ۱۹ - خطبه ۲۲ - خطبه ۷۱ - خطبه ۸۰ - خطبه ۸۴ - خطبه ۹۲ - نامه ۴۱
طریقه اذان صحیح در نزد اهل سنت و جماعت + نظر مذاهب فقهی مختلف