نرم افزار های شرکت phpstorm اطلاعات license نرم افزار را در مسیر فایل های ".key" ذخیره می‌کنند؛ با اجرای دستور زیر, تمام این فایل ها برای شما لیست خواهد شد. find ~ -name ".key" | grep -i JetBrain.....