نرم افزار های شرکت phpstorm اطلاعات license نرم افزار را در مسیر فایل های ".key" ذخیره می‌کنند؛ با اجرای دستور زیر, تمام این فایل ها برای شما لیست خواهد شد. find ~ -name ".key" | grep -i JetBrain.....
ویرایشگر متن صرفا ابزاری است که به شما توانایی تایپ کردن و نوشتن را می‌دهد و کار دیگری انجام نمی‌دهد. این در حالی است که محیط توسعه یکپارچه امکانات فراوانی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد...