مزایا و معایب زبان برنامه نویسی پایتون

برسی خلاصه مزایا و معایب زبان برنامه نویسی پایتون

۱) منظور از پردازش وابسته به پردازنده پردازش هایی هست که وابستگی به داده ندارن. مثل حساب عدد اول و غیره.
۲) چند خطی = چند نخط = multithreading
۳) محدودیت recursion بعضی گفتن دقیقا ۱۰۰۰ نیست. قصد منم بیان دقیق عدد نیست. بیان وجود این محدودیت هست.

1 year ago
Comments

No Comments